Reglement

 • SAMEN UIT SAMEN THUIS. We streven ernaar om zoveel mogelijk in groep te rijden. Enkel op het laatste stuk van de rit ( +/-10km ) mag men een vrij tempo rijden, tenzij  anders aangegeven door de wegkapiteins.  Daarna wordt er gehergroepeerd om samen toe te komen in café Torenven voor een welverdiend drankje en hapje.

 • HOUD HET  PROPER! Gooi geen verpakkingsmateriaal van energiebars, gels enz. of kapotte binnenbanden op de weg.

 • RESPECTEER DE WEGCODE. Artikel bis 2.1: Fietsers die in een groep rijden van 15 tot 50 personen zijn niet verplicht het fietspad te gebruiken. Ze mogen met twee naast elkaar rijden. Dit als ze gegroepeerd zijn (en dit ook blijven) en het rechter gedeelte van de rijbaan gebruiken (tenzij er een volgwagen is). Boetes vallen ten laste van de overtreder en niet van de club! 

 • Het dragen van een valhelm is verplicht. Het kan immers gevolgen hebben voor de verzekerde bij een ongeval.

 • Ritten worden altijd gereden in clubkledij behalve voor degenen die een proefrit meerijden of waarvan de kledij in bestelling is.

 • De wegkapiteins zorgen voor een goed verloop van de rit, zodat de groep kan samenblijven. 

 • Instructies roepen/herhalen:
 • TEGEN: voetgangers/fietsers/voertuig/obstakel links
 • ACHTER: inhalend voertuig/fietsers achter
 • PAALTJE/PUT: paal/put/verkeersdrempel/bareel/obstakel midden op de weg/fietspad
 • STEENTJES: steengruis/kiezels/zand…vermoeden van gladheid op de weg
 • STOP: herhaald roepen indien peloton dient te stoppen omwille van platte band, mechanisch defect, val enz.
 • Geen andere commentaren roepen in het peloton om verwarring te vermijden

 • Richting aanwijzen: zodra de koprijders een handteken geven, dit ook doen:
 • Arm links: LINKS
 • Arm rechts: RECHTS
 • Arm rechtdoor: RECHTDOOR
 • Arm omhoog, stopteken hand: VERTRAGEN/STOPPEN   

 • 2 aan 2 rijden
 • Aansluiten, geen gaten laten vallen
 • Positie houden

 • Om het voor iedereen plezierig te houden wordt het tempo steeds aangepast aan de groep. We proberen wel te streven naar een sportief tempo van 28-30km/u.

 • Kom met een verzorgde en goed onderhouden fiets aan de start, dan is er minder kans op oponthoud.

 • Veranderingen qua route en startuur worden altijd gecommuniceerd via de Whatsapp-groep.

 • Onze club staat mee in voor de organisatie en het goed verloop van de retro-koers die elk jaar wordt gehouden aan en rond café Torenven. Van al onze leden verwachten we dan ook, indien mogelijk, om hier een steentje aan bij te dragen. Een deel van de opbrengst gaat namelijk naar de clubkas.

 • Geschoren benen mag, maar is niet verplicht 😉   

 • Suggesties of opmerkingen kunnen worden gemeld aan het bestuur, koprijders of aan de wegkapiteins. Dit kan ook via onze contactpagina.